Mục tiêu nghề nghiệp

Thay đổi để phát triển,

Tôi muốn trở thành một người làm Marketing chuyên nghiệp. Giúp bản thân phát triển kỹ năng hoạch định chiến lược, khả năng sáng tạo, giúp làm tăng giá trị sản phẩm Khách hàng nhận được từ Doanh nghiệp.

Kinh Nghiệm Công Việc

Nhân viên Seo, Công ty Ecomjuice

Tháng 05,2018 – Hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Website: https://leanvirtual.com/

Nhân viên phát triển thị trường, Công ty sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy

Tháng 08, 2016 – 05, 2018 TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.vinasoycorp.vn

Mở rộng nhận diện sản phẩm Fami-1L từ 0-65+% trong 2 tháng tại thị trường Q.12 TP. Hồ Chí Minh (Q1.2017)

Nhân viên phát triển thị trường, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân, NPP Tuấn Việt

Tháng 11, 2015 – 2016/ Tỉnh, Quảng Ngãi

Website:

– http://www.calofic.com.vn
– http://tuanviet-trading.com/

Hoàn thành mục tiêu doanh số của nhãn hàng dầu ăn Meizan trong 5 tháng liên tiếp.

Chuyên viên sáng tạo, Maxxus Digital Marketing Agency

Tháng 5 – 9, 2015/ Hồ Chí Minh

Website: http://maxgroup.vn/

– 200+  “Status” được thực hiện.
– Triển khai thành công 2 chiến dịch

Định vị lại sản phẩm. Giúp tăng 10% mức độ nhận biết của KH vớiFanpage Dunkin’ Donuts trong 4 tháng.

Kiến Thức & Kĩ năng

English 5/10 Photoshop 4/10
SEO 7/10 HTML 6/10
Fb Ads 5/10 CSS 6/10
Office 6/10    

Điểm sổ được tính dựa trên tiêu chí bảng điểm kĩ năng