Mọi người thường lầm lẫn hay cố tình lầm lẫn bởi việc xem đó nhưng một trò đùa về việc, người sáng tạo thường bừa bộn, nên chắc chắn những người bừa bộn là người sáng tạo

 

Rate this post