Author Archives: hoangphuc

Excel Googlesheet Cheatsheet

Hành trình khách hàng, và vòng đời chăm sóc khách hàng: Must Know https://docs.google.com/spreadsheets/d/12B2JvMQt5pY5zh2Is7n-gbV_N8Glgxa34YMrFtdzp7I/edit https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en&ref_topic=3105422&fbclid=IwAR25PsIpeIyW3KFE1bde9TkfQPxZCAgTg9_KVfY_miNt6mk2KAFETnNCo0c Function list Query Filter Importrange Transpose Vlookup Hlookup Text Unique Countifs Sumifs Iferror Arrayformula Right Left Match

Facebook Photo Size Guide

Facebook Photo Size Guide

Cách trình bày và lựa chọn kích thước, tỉ lệ hình ảnh khi đăng trên facebook tác động rất lớn tới trải nghiệm người dùng trong quá trình tiếp cận nội dung và hoạt động quảng cáo trên facebook, bởi facebook áp dụng các tiêu chuẩn kích thước hình ảnh riêng. Đơn vị sử dụng: […]

Facebook Toàn Tập

Công cụ do Facebook cung cấp Trình quản lý quảng cáo: https://business.facebook.com/adsmanager/manage/accounts Trình quản lý đối tượng quảng cáo: https://business.facebook.com/adsmanager/audiences Facebook Graph Search https://connectio.io/keyword-interest-search/ hoặc sử dụng Laser Targeting khi tạo tệp đối tượng tuỳ chỉnh trong trình quản lý quảng cáo Nghiên cứu insight nhóm đối tượng quảng cáo: https://www.facebook.com/ads/audience-insights https://www.facebook.com/pages/?similar=idpage https://findmyfbid.com/ Initiate checkout […]

Marketing Map

Marketing Trade Sale ~ B2B – B2C Marketing office IMC ~ Integrated Marketing Communication Advertising TVC ~ TV Commercial Slogan Print art Outdoor Banner Copywrite Insight – Concept Plan Brand – Value Sale Promotion – Upsell và Cross-selling Event & Experiences PR ~ Public Relations Direct Marketing Interactive Marketing Word of Mouth Marketing Personal Selling KPI […]

Thông Điệp Bình Đẳng Giới Của Elonë

Bình đẳng giới luôn được nhắc tới bằng nhiều cách, nhưng thực tế mọi người không bị thu hút và tham gia vào. Elonë một cô gái trẻ ở Karsruhe, Đức đã đưa ra giải pháp cho vấn đề này bằng một cách rất kì quặc viết lên những miến PP* thông điệp của mình về bình […]