Excel Googlesheet Cheatsheet

Hành trình khách hàng, và vòng đời chăm sóc khách hàng: Must Know https://docs.google.com/spreadsheets/d/12B2JvMQt5pY5zh2Is7n-gbV_N8Glgxa34YMrFtdzp7I/edit https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en&ref_topic=3105422&fbclid=IwAR25PsIpeIyW3KFE1bde9TkfQPxZCAgTg9_KVfY_miNt6mk2KAFETnNCo0c Function list Query Filter Importrange Transpose Vlookup Hlookup Text Unique Countifs Sumifs Iferror Arrayformula Right Left Match

Facebook Photo Size Guide

Facebook Photo Size Guide

Cách trình bày và lựa chọn kích thước, tỉ lệ hình ảnh khi đăng trên facebook tác động rất lớn tới trải nghiệm người dùng trong quá trình tiếp cận nội dung và hoạt động quảng cáo trên facebook, bởi facebook áp dụng các tiêu chuẩn kích thước hình ảnh riêng. Đơn vị sử dụng: … Read more

Facebook Toàn Tập

Công cụ do Facebook cung cấp Trình quản lý quảng cáo: https://business.facebook.com/adsmanager/manage/accounts Trình quản lý đối tượng quảng cáo: https://business.facebook.com/adsmanager/audiences Facebook Graph Search https://connectio.io/keyword-interest-search/ hoặc sử dụng Laser Targeting khi tạo tệp đối tượng tuỳ chỉnh trong trình quản lý quảng cáo Nghiên cứu insight nhóm đối tượng quảng cáo: https://www.facebook.com/ads/audience-insights https://www.facebook.com/pages/?similar=idpage https://findmyfbid.com/ Initiate checkout … Read more

Marketing Automation

Marketing Automation là gì? Ứng dụng và chuyển đổi Marketing 4.0 1. Toàn bộ thảo luận và trò chuyện mình dùng Slack để làm trung tâm. 2. Để quản lý sales, mktg và khách hàng mình dùng Zoho crm vì bản địa hoá của Zoho rất tốt 3. Để lập kế hoạch và theo dõi … Read more

Viết Ngắn Ý Tưởng

Sự thừa thãi sẽ cản trở thành công Logic là người bạn tồi trong việc tiên đoán thành công Điều tồi tệ ngược với hoàn hảo. Đen khác trắng nhưng hiện hữu sẽ được xuất thân trong vô vàn cái vô hình. Đi tìm kiếm sự sáng tạp, tìm kiếm vấn đề mà không nhận … Read more

Quote Ngắn

Con người ta cố lớn thật nhanh, rồi lại lo lắng, mong ước trở lại thành một đứa trẻ. Với họ ta chỉ là 1 đứa trẻ, với mọi người đối với ta bằng sự cỗ lỗ và ích kỉ. mặt trái 2 thế hệ Sử dụng giấy và bút bởi khi đó ta mới … Read more

Marketing Map

Marketing Trade Sale ~ B2B – B2C Marketing office IMC ~ Integrated Marketing Communication Advertising TVC ~ TV Commercial Slogan Print art Outdoor Banner Copywrite Insight – Concept Plan Brand – Value Sale Promotion – Upsell và Cross-selling Event & Experiences PR ~ Public Relations Direct Marketing Interactive Marketing Word of Mouth Marketing Personal Selling KPI … Read more

Review Tự Truyện Elon Musk

Bằng cách nào để bắt đầu với một quyển tự truyện dài gần 500 trang? Tôi bắt đầu bằng việc tự nhắc bản thân về việc “Chúng ta sẽ bước vào hành trình khám phá cuộc đời của một gã điên có tên Elon Musk, và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi về dịch thuật, về … Read more