Category Archives: Enter-Mar

Introduce marketing & communication, The information, Sharing of expert,

[D-Map] – Marketing

Marketing Trade Sale ~ B2B – B2C Marketing office IMC ~ Integrated Marketing Communication Advertising TVC ~ TV Commercial Slogan Print art Outdoor Banner Copywrite Insight – Concept Plan Brand – Value Sale Promotion – Upsell và Cross-selling Event & Experiences PR ~ Public Relations Direct Marketing Interactive Marketing Word of Mouth Marketing Personal Selling KPI […]

[Nhận biết] – Bản chất truyền thông.

Về bản chất làm truyền thông cũng như bán hàng, bằng cách nói về sản phẩm của mình theo cách khách hàng muốn nghe, để bán được nhiều sản phẩm hơn. Bài viết sẽ gồm hai chủ đề chính “Truyền thông là gì?” ; “Truyền thông làm gì?” Truyền thông là gì? Truyền thông được […]

Lời “Tuyên bố” của một Copywriter.

Chào bạn, Tôi 23 tuổi, tên thật là Hoàng Phúc Trần. Câu hỏi được đặt ra: “Tại sao tôi muốn trở thành một copywriter ???”. Copywriter hay không gì cả Ngành truyền thông là 1 môi trường năng động sáng tạo, và mang nhiều thử thách. Copywriter là những báu vật với bộ óc sáng tạo […]