Facebook Guide

Facebook Photo Size Guide

Cách trình bày và lựa chọn kích thước, tỉ lệ hình ảnh khi đăng trên facebook tác động rất lớn tới trải nghiệm người dùng trong quá trình tiếp cận nội dung và hoạt động quảng cáo trên facebook, bởi facebook áp dụng các tiêu chuẩn kích thước hình ảnh riêng.

Đơn vị sử dụng: Pixel
Kích thước hình ảnh: WxH

Facebook Photo Size Guide Aspect Ratios

Một số tỉ lệ hình ảnh trên facebook cần biết

Ảnh đại diện facebook

Tỉ lệ hình ảnh đại diện trên facebook là tỉ lệ 1:1 với các kích thước hiển thị trên thiết bị là:

Desktop Smartphone Dumbphone
170×170 128×128 36×36

Bạn chỉ cần làm 1 ảnh bất kỳ, miễn là hình vuông với kích thước tối thiểu 300×300, tốt nhất là 2048×2048

Ảnh bìa facebook

 • Ảnh bìa facebook cá nhân
DesktopSmartphoneDumbphone
851 x 315640×360
 • Ảnh bìa group 820×428 với tỉ lệ 2.15:1 (Trừ trên dưới 53px)
 • Ảnh bìa event 785 x 295 hoặc 1920×1080 với tỉ lệ 16:9 (Với group app 1757×738)
 • Ảnh bìa fanpage facebook
Desktop Smartphone Filesize
820×312640×360820×360

Như vậy để có 1 tấm ảnh bìa facebook đẹp thể hiện đầy đủ thông tin trên cả Desktop và Mobile sẽ có kích thước 1222×465 với phần thông tin quan trọng thuộc khu vực 828×465.

Các định dạng ảnh được phép tải lên facebook: JPEG, BMP, PNG, GIF và TIFF

Hình ảnh chia sẻ lên facebook

Kích thước và tỉ lệ tiêu chuẩn cho hình đại diện khi chia sẻ bài viết lên facbeook với kích thước tiêu chuẩn 1200×630, tỉ lệ 1.91:1 và kích thước tối thiểu là 600×315

Hình ảnh chia sẻ qua messenger

Kích thước và tỉ lệ tiêu chuẩn cho hình đại diên khi chia sẻ qua mesenger với kích thước tiêu chuẩn 1200×628 ~ tỉ lệ 1.91:1

Cách trình bày album ảnh trên Facebook

Sắp xếp hình ảnh trên facebook, giúp hình ảnh trở nên đa dạng, cách thể hiện nội dung sáng tạo và đặt biệt tránh được lỗi “Over text 20%” của facebook.

Kích thước hình ảnh có thể linh hoạt không cần quá chính xác, chỉ cần nhớ 3 tỉ lệ tiêu chuẩn bên dưới:

Vuông Chữ nhật nằm Chữ nhật đứng
900×900 1200×900 900×1200

Lưu ý: Để hiển thị tốt nhất trển cả máy tính và mobile nên lựa chọn hình ảnh vuông, với kích thước 900×900 hoặc 1028×1028. Đôi khi trong 1 số trường hợp bạn sẽ thấy kích thước 472×394 với tỉ lệ 4:3

Ngoài ra hiện nay với sự bùng nổ của thiết bị Smartphone doanh nghiệp có thể cân nhắchình ảnh với kích thước 476x714px hoặc 640×960 tỉ lệ 1.5. Sẽ quá dài trên Desktop, nhưng sẽ tối ưu và thêm nhiều nội dung hơn trên Mobile khi chạy ads. Ngoài ra trên desktop để hiển thị hình ảnh 1 cách full screen, có thể lựa chọn tỉ lệ 1,5 với kích thước WxH: 2048×1346 (2048×1536; 2650×1777 tỉ hệ hình hướng hình vuông và không tối ưu)

Khi đăng 2 ảnh

 • 900×900 + 900×900
 • 900×452 + 900x 452
 • 448×900 + 948×900

Khi đăng 3 ảnh

 • 900×452 + 900×900 + 900×900
 • 448×900 + 900×900 + 900×900
 • 900×900 + 900×900 + 900×900

Khi đăng 4 ảnh

 • 900×900 + 900×900 + 900×900 + 900×900
 • 900×603 + 900×900 + 900×900 + 900×900
 • 598×900 + 900×900 + 900×900 + 900×900

Khi đăng 5 ảnh

 • 900×603 + 900×900 + 900×900 + 900×900
 • 598×900 + 900×900 + 900×900 + 900×900

Nguồn tham khảo

Công cụ do Facebook cung cấp

Facebook Graph Search

https://connectio.io/keyword-interest-search/ hoặc sử dụng Laser Targeting khi tạo tệp đối tượng tuỳ chỉnh trong trình quản lý quảng cáo

https://www.facebook.com/pages/?similar=idpage

https://findmyfbid.com/

Initiate checkout là gì

Nguồn: