3C

Hôm nay: Mô hình 3C (Customers – Competitors – Company)
Tác giả: Kenichi Ohmae (Nhật Bản)
Thời gian: 1991, trong cuốn sách “Tư duy nhà chiến lược: Nghệ thuật kinh doanh kiểu Nhật bản”

No photo description available.