4Cs

« Back to Glossary Index

Mô hình 4Cs để kiến tạo môi trường học tập trong tổ chức

  • Course: Mỗi chương trình đào tạo riêng lẻ trong tổ chức giống như một miếng lego, việc đóng gói chúng lại một cách bài bản sẽ giúp truyền tải nội dung dễ hơn, hữu dụng trong lâu dài và tiết kiệm một khoản lớn chi phí đào tạo hàng năm.
  • Check: Kiểm tra là một công đoạn cần thiết giúp con người giảm thiểu sai sót trên môi trường thực tế.
  • Certification: “Chứng chỉ hóa” mọi nội dung đào tạo có thể tạo động lực cho nhân sự chinh phục những tri thức mới
  • Community: Mô hình hỏi-đáp, chia sẻ cộng đồng là một giải pháp hữu ích giúp tổ chức giảm thiểu ma sát và rút ngắn khoảng cách về tri thức giữa các bộ phận khác nhau và giữa những nhân viên cũ – mới.

Song song với quá trình học tập thường xuyên, doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phát triển của nhân sự – như một sự ghi nhận về năng lực cho nhân viên.

« Back to Glossary Index