Bảng Điểm Kĩ Năng

Thang điểm kĩ năng

1 Điểm: Được đào tạo/ tự học

2 Điểm: Có thực hành, và ứng dụng

3 Điểm: Nghiên cứu tìm hiểu sâu về kĩ năng

4 Điểm: Thực hành tốt công việc, áp dụng đúng kỹ năng

5 Điểm: Linh hoạt kĩ năng trong tình huống, hơn 1 cách giải quyết vấn đề

6 Điểm: Thành thạo, thực hành tốt

7 Điểm: Hình thành tư tuy, liên kết với những thứ đã biết, và tìm kiếm cái mới.

8 Điểm: Tư vấn giải đáp và xử lý tình huống

9 Điểm: Chỉ dẫn và đào tạo

10 Điểm: Nghiên cứu phát triển

11 Điểm: Quản trị rủi ro

Thang điểm được truyền cảm hứng từ bài viết: 
Phân loại dữ liệu (Data classification) – Bùi Thanh Phong

Leave a Comment