CDP

CDP – Customer Data Platform, với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm chủ động dùng Data-driven marketing để kết nối khách hàng. Điều này làm giảm thiểu rủi ro khủng hoảng kinh tế do dư thừa hàng hóa,khả năng xoay vốn xảy ra nhanh hơn.

các mô hình Data-driven Marketing thế hệ đầu tiên ứng dụng toán học thống kê tạo ra bộ môn Marketing Research. Theo Philip Kotler

“Nhu cầu bị ảnh hưởng không chỉ bởi giá cả mà còn bởi quảng cáo, khuyến mãi, lực lượng bán hàng, thư trực tiếp, người trung gian…phân phối kênh truyền hình” Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler

Thay vì chỉ nghiên cứu thị trường từ dữ liệu khách hàng, người làm marketing sẽ chủ động tạo ra mạng lưới truyền thông Tiếp thị đa kênh – Multi channel marketing media network. Dùng truyền thông tạo ra hiệu ứng đám đông, từ đó ảnh hưởng sức mua của thị trường

Cdp Data Driven Marketing Brand Experience

Dùng Marketing research để sampling và thống kê dự đoán hành vi mua hàng (Sức mua)

Marketing Product Marketing Customer
Traditional Industrial era = Mass Production & distribution Predictive Technology era = Informative & customization
Develop & sell products: Find customers who will want your products Develop & manage customer relationships: Find products to that your customer will want
Maximize sale/Market share of products Maximize customer lifetime value/Share of wallet
Product are your assets Customer are your assets
Structure and manage organization around products/brand Structure and manage organization around customer segments
Use mass distribution & media Use technologies and configure processes to find ways to customize interactions
Use targeted distribution and media

CDP thường được sử dụng để vẽ chân dung và hành trình của khách hàng trên một nơi duy nhất theo thời gian thực, cùng sự hỗ trợ của ML/AI.

  • Data collection: Thu thập một cách tức thời tất cả dữ liệu khách hàng tại mọi touch point
  • Profile unification: Dữ liệu thuộc về 1 người dùng phải được bổ sung và cập nhập
  • Segmentation: Phân nhóm người dùng theo các mục đích khác nhau
  • Activation: Dữ liệu người dùng được đẩy qua các công cụ tương tác tự động (Email, Chatbot, Call, Web push…) Có thể cá nhân hóa nội dung theo từng nhu cầu, từng thời điểm

Đọc thêm: Why is Customer Data Platform – Trieu Nguyen

Leave a Comment