Là từ ghép bởi 2 chữ “Trí nhân”, “Thân tính“, một người có cùng cách nghĩ với bản thân và vô cùng thân cậy với mình.

Một người bạn thân thở bé lớn lên cùng nhau, cùng mơ mộng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *