Chí Thân

Là từ ghép bởi 2 chữ “Trí nhân”, “Thân tính“, một người có cùng cách nghĩ với bản thân và vô cùng thân cậy với mình.

Một người bạn thân thở bé lớn lên cùng nhau, cùng mơ mộng.

Leave a Comment