Content

Content: /kənˈtent/ Nội Dung

Content được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố. Có những content bao hàm tất cả các yếu tố, nhưng có những content chỉ cần duy nhất một yếu tố để truyền đạt “Thông Điệp” tới khách hàng. Một Content có giá trị là một content có thông điệp rõ ràng, giúp Doanh nghiệp/ Brand/ Cá nhân đạt được mục tiêu.

Các yếu tố của content:

 • Audience: Đối tượng tiếp nhận thông điệp là ai?
 • Insight: Sự thật ngầm hiểu để tạo ra thông điệp
 • Message: Thông điệp nào cần được truyền đạt?
 • Story: Câu truyện được truyền đi, câu chuyện được tao nên bởi bao nhiêu phase?
 • Concept: Phong cách trong câu chuyện để truyền tải thông điệp là gì?
  • Time
  • When
  • Where
 • Context: Bối cảnh diễn ra câu chuyện
  Bối cảnh là những cảnh nên giúp khách hàng dễ dàng nhận biết, quen thuộc/ gần gũi, để  tránh khách hàng không thấu hiểu được thông điệp.
  • Place
  • People
 • Product content: Và để tất cả những thông điệp ý tưởng được truyền tới khách hàng, cần một đội ngũ con người máy móc hỗ trợ sản xuất.

Nhiệm vụ của Campaign marketing:

Là truyền đi “Thông điệp – Message” được tạo nên từ Insight. Insight được khám khá từ những “Câu chuyện có thật” của khách hàng.

Quá trình truyền đạt thông điệp có 2 cách:

 • Trực tiếp: Nói ngay thông điệp, lặp đi lặp lại nhiều lần
  Đối với những thông điệp rõ ràng – dễ hiểu
 • Gián tiếp: Thông qua một câu chuyện dài
  Những thông điệp có nhiều nghĩa – tính liên tưởng cao, cần độ cảm nhận và cảm xúc của khách hàng

Leave a Comment