Data-driven Marketing

Data-driven marketing và Brand-driven marketing là việc tận dụng dữ liệu để tối ưu hóa quảng cáo và quảng bá thương hiệu. Quá trình này bao gồm việc thu thập, phân tích dữ liệu từ khách hàng như thói quen, hành vi, mong muốn, hoàn cảnh… của họ để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch marketing.

https://www.brandsvietnam.com/7851-Du-lieu-trong-marketing-Hieu-dung-dung-hay

https://www.emarsys.com/resources/blog/data-driven-marketing/

Leave a Comment