Multicultural Affinity

Targeting Facebook Multicultural Affinity, là cách thu hẹp tệp đối tượng của nhãn hàng tại một số khu vực có sự giao thoa đa văn hóa.

Ví dụ: Targeting tới nhóm khách hàng “người Châu á tại Mỹ”, “những người có mối quan hệ với văn hóa Châu Á”. Facebook ghi nhận hành vi tương tác của khách hàng tại đây về văn hóa, âm nhạc, ngôn ngữ, sở thích…

Gợi ý cho người làm Marketing phân phối nội dung tới khách hàng một cách hiệu quả, bằng cách tạo nên sự đa dạng hình thức thể hiện nội dụng, với tính liên quan cao với Khách hàng

Leave a Comment