Ranking Passage

Xếp hạng cho từng đoạn văn bản

Feature Snippet

Đôi khi, câu trả lời cho truy vấn chúng ta tìm kiếm chỉ đơn giản là một câu, một đoạn rất nhỏ trong cả một trang web hàng nghìn chữ.

Để giúp người dùng tìm ra những câu trả lời như mò kim đáy bể như vậy, Google bây giờ sẽ bắt đầu xếp hạng các đoạn từ các trang và làm cho chúng có sẵn trong công cụ tìm kiếm.

Bằng cách phân tích từng đoạn một cách riêng biệt như vậy, Google sẽ có thể trả lời được nhiều câu hỏi hơn. Điều này được nhắm mục tiêu vào một số lượng tìm kiếm khá nhỏ, chỉ khoảng 7%.