SCRM

Social CRM là gì?

SCRM – Social SRM là sự kết hợp khả năng quản lý các hoạt động truyền thông trên Internet với phần mềm quản lý khách hàng (CRM).

Liên kết Thông tin & Dữ liệu về hành vi của Người dùng trên mạng xã hội (Bình luận, trạng thái, chia sẻ, tweet…) tới hệ thống CRM truyền thống, kết hợp các tính năng Social analytics, Social Selling.

Giới thiệu hệ thống SCRM

 • Intelligent Relationship Platform:
  Quản trị và liên kết mạng xã hội  như là Hootsuite, Hisocial, Buffer, Sprout Social…
 • Social Marketing
  Bạn biết khách hàng có nhu cầu, nhưng còn quá sớm để bàn hàng, hãy chăm sóc và tiếp thị một cách nhỏ giọt bằng cách (Email marketing, Chatbot, Hot-Telesale…)
  Quản lý nội dung và phân tích tiếp thị bằng cách thiết lập kịch bản nội dung (Segment), hẹn giờ đăng bài (Schedule Post), tự động chia sẻ và liên kết các nền tảng (Sharing).
  Lưu ý: Tùy chỉnh tối ưu nội dung một cách phù hợp ở mỗi nền tảng
 • Kết nối Hồ sơ khách hàng nâng cao, dữ liệu về Nhân khẩu học, Chức danh, Công việc, Địa điểm, Nhu cầu, Lịch sử liên lạc…
 • Social Listening, cập nhập và theo dõi xu hướng khách hàng dựa trên Keyword thông qua Bài viết, Bình luận, Hashtag…
 • Đánh giá, gắn tag/label khách hàng tiềm năng bằng hệ thống Lead Scoring, giúp đưa ra các đề xuất để thu hút khách hàng tiềm năng dựa trên lịch sử hoạt động.
  Đánh giá khách hàng ở mức độ cá nhân hoặc tập hợp thành tệp khách hàng Look alike
 • Hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên – NLP để xác định cảm xúc, thái độ của khách hàng trên phương tiện truyền thông như SMCC
 • Tương tác khách hàng nhanh chóng thông qua việc lắng nghe giải quyết vấn đề, dự đoán các biến đọng của khách hàng. Cập nhập mới thông tin đến khách hàng nhằm tăng giá trị doanh nghiệp, cam kết sự trung thành của Khách hàng

Lợi ích của hệ thống SCRM

 • Cải thiện mô hình kinh doanh cốt lõi của công ty, giúp tiếp thị, bán hàng hiệu quả hơn.
 • Theo dõi và phân tích hoạt động của đối thủ
 • Xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin sự ủng hộ của khách hàng trên Social
 • Giảm chi phí vận hàng bằng cách chuyển đổi hoặc upgrade từ CRM => SCRM. Với hệ thống SCRM được tính phí theo các tháng đơn lẻ
 • Lượng khách hàng tiềm năng tăng cao thông qua mạng xã hội
 • Tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn bằng Automatic social network marketing
 • Mở rộng và gia tăng nhu cầu sử dụng, bằng những cách ứng dụng mới mẻ khác của sản phẩm hiện tại, lắng nghe Phân khúc hành vi xu hướng hiện tại của khách hàng

Mộ số hệ thống CRM lớn đang được sử dụng

 • Nimble
 • Batchbook
 • Salesforce
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Zoho
 • Hootsuite
 • Sprout Social

 

Nguồn: Long Nguyễn – https://www.facebook.com/notes/636592126836514

Leave a Comment