Marketing Automation

Marketing Automation là gì?

Ứng dụng và chuyển đổi Marketing 4.0

1. Toàn bộ thảo luận và trò chuyện mình dùng Slack để làm trung tâm.

2. Để quản lý sales, mktg và khách hàng mình dùng Zoho crm vì bản địa hoá của Zoho rất tốt

3. Để lập kế hoạch và theo dõi công việc từng member mình dùng Trello quá đỉnh luôn với model kanban, đến nỗi người ta biết tới Trello mà ko nhớ tới kanban

4. Để quản lý project với task schedule kéo dài mình dùng Google Sheet vì tính ứng dụng linh hoạt và khả năng tích hợp nhanh

5. Toàn bộ thay đổi trong activity của team mình đẩy lên Google calendar bởi lịch của Google siêu nhẹ và thông minh, push notification cực dễ

6. Mình sử dụng Mautic nối với Matomo (tên trc đây là Piwik) để làm CDP (customer data platform)

7. Google data studio đc sử dụng để visual data gọn nhẹ, mỗi tội chart của GG ko phải interaction và vẫn là là BI tools report loại basic

8. Để làm đc tất cả auto-workflow mình dùng Zapier nối các logic này.

Nguồn:

Ứng dụng và chuyển đổi Marketing 4.0: Jackie Lorg

Maketing Automation:

Hiểu rõ CRMCPD: A1digihub https://a1digihub.com/hieu-ro-khai-niem-crm-va-cdp-la-gi-tu-a-z