Bạn là một copywriter, bạn giúp khách hàng bán được nhiều hàng hơn bằng kĩ năng viết của mình. Nhưng tại sao họ lại mua dịch vụ của bạn, mà không phải ai khác? Bạn đã định vị bản thân như thế nào?

Anyone Can be copywriter, but not everyone can.
Rate this post