Sự thừa thãi sẽ cản trở thành công

Logic là người bạn tồi trong việc tiên đoán thành công

Điều tồi tệ ngược với hoàn hảo. Đen khác trắng nhưng hiện hữu sẽ được xuất thân trong vô vàn cái vô hình.

Đi tìm kiếm sự sáng tạp, tìm kiếm vấn đề mà không nhận ra những vấn đề hiện hữu. Tìm kiếm vấn đề là điều tốt, biến những cái đang là vấn đề thành vấn đề được giải quyết bằng suy nghĩ sáng tạo, phá vỡ giới hạn mà ai cũng thấy.

Trò chơi đoán thương hiêu. Hình tượng nhân vật, sản phẩm

Đánh giày khởi nghiệp. Bắt đầu từ việc mà không người nào làm, kiểm nghiệm lại những giá trị ta có, chưa có, và tìm kiếm cách ta sẽ làm.

Bạn là một copywriter, bạn giúp khách hàng bán được nhiều hàng hơn bằng kĩ năng viết của mình. Nhưng tại sao họ lại mua dịch vụ của bạn, mà không phải ai khác? Bạn đã định vị bản thân như thế nào?

Mọi người thường lầm lẫn hay cố tình lầm lẫn bởi việc xem đó nhưng một trò đùa về việc, người sáng tạo thường bừa bộn, nên chắc chắn những người bừa bộn là người sáng tạo

Anyone Can be copywriter, but not everyone can.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *